mail: middelkerke@ardenlux.be

bel: +32 (0)474-98 91 46

home

welkom

verblijf

foto's

[Version française]

Huurvoorwaarden

Als u boekt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve deze dan ook goed door te nemen.

1) BOEKEN

-telefonisch, via internet of fax : deze manieren zijn bindend en hiermee worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boeking- en huurvoorwaarden.
-bevestiging van onzentwege via mail.
-binnen de week na ontvangst bevestiging dient een voorschot van 50% van de huursom betaald te worden door overschrijving op rekeningnummer van Van den Nest-Nobels BE15 4477 6124 7130, Kloosterstraat 122, 9200 Baasrode, waardoor de boeking definitief is.
-6 weken vóór het betrekken van het appartement dient de volledige huursom + de waarborg van 200,00€ betaald te worden.
-bij boeking binnen de 6 weken vóór het betrekken van het appartement dient de volledige huursom + de waarborg onmiddellijk voldaan te worden.
-bij niet tijdige betaling is de eigenaar gerechtigd de boeking te annuleren.
-de huurder verklaart hierbij dat hij op de hoogte is over de aard, grootte, aantal beschikbare slaapplaatsen, zelf mee te brengen bedlinnen… Geen enkele klacht hieromtrent kan aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, de huurder wordt geacht te weten wat hij huurt.

2) WAARBORG

Er wordt een waarborg van 200,00€ gevraagd, deze dient 6 weken voor het betrekken van het appartement gestort te worden. Het saldo zal binnen een maand na de beëindiging van uw verblijf teruggestort worden. Eventuele schade aan gebouw of inboedel, alsook het vuil achterlaten van het appartement (schoonmaak €80,-) zal bij deze verrekend worden. Eventuele schade aan gebouw of inboedel moet onmiddellijk gemeld worden om achteraf problemen te vermijden.

3) ANNULEREN

Huurder :
-elke boeking kunt u binnen de 7 dagen vanaf boekingsdatum ongedaan maken via telefoon, internet of fax zonder bijkomende kosten.
-bij reservering binnen de 3 weken vóór het betrekken van de woning is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de gewone annuleringsvoorwaarden zoals hierna omschreven:
-bij annulering tot 6 weken vóór het betrekken van het appartement zijn de annulatiekosten 30% van de huursom
-bij annulering tot 4 weken vóór het betrekken van het appartement zijn de annulatiekosten 60% van de huursom
-bij annulering vanaf 4 weken vóór het betrekken van het appartement zijn de annulatiekosten 100% van de huursom

Verhuurder :
Indien door omstandigheden de verhuurder de boeking moet ongedaan maken zal deze onmiddellijk de huurder in kennis stellen en het betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

4) AANSPRAKELIJKHEID

Huurder :
a) Wij vragen u respect te hebben voor het appartement, wij laten u genieten van de kunstwerken.
b) Het gehuurde appartement dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de buren.
c) De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek worden geconstateerd. Opmerkingen betreffende netheid en dergelijke moeten binnen de 24u doorgegeven worden via mail of telefonisch, foto’s kunnen de opmerkingen staven. Wanneer de schade na vertrek wordt geconstateerd zonder dat dit gemeld is geweest moet de hoofdhuurder zich neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
d) De aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen. De huurder verbindt er zich toe het reglement van inwendige orde van de Residentie Golden Beach stipt en correct op te volgen. Deze bevindt zich in het appartement.
e) De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen geluidsoverlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis verbiedt tussen 22u en 7u. Bij klachten van de omwonende zal de borg weerhouden worden.
f) Gelieve geen meubels te verplaatsen aub. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn kan dit leiden tot beschadiging van meubels, vloeren en muren.
g) Het is verboden het appartement te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren. Indien dit wel gebeurt en dit geluidsoverlast geeft voor de omwonende zal de borg weerhouden worden.
h) Het is verboden de meeuwen te voederen. Gooi geen etensresten naar beneden van op het terras!!!
i) Om veiligheidsredenen en om het voor iedereen gezellig te maken is het VERBODEN te roken binnenshuis. Er zijn verplichte rookmelders aangebracht in het appartement. Bij het roken op het terras, gelieve de peuken op te ruimen, het is verboden deze naar beneden te gooien!!
j) Gelieve niets in de toiletten, bad, douche, wastafel of afvoer te werpen (tampons, maandverband, luiers, inlegkruisjes…). Vuilbakjes zijn voorzien. Ook geen vetten of etensresten in afvoer of toilet gieten, giet vet terug in de fles! Eventuele werken door verstopping zullen doorgerekend worden.
k) Eindschoonmaak dient te gebeuren door de huurder zonder andere afspraken. Het gehuurde appartement dient netjes achtergelaten te worden na afloop van uw verblijf
-alle kuisproducten zijn aanwezig
-alles terug op zijn plaats, vaatwasser leeg en proper
-aanrecht opruimen en afwassen alsook de tafel, salontafel. Kast afstoffen en overal stofzuigen, dweilen en vaat in de kasten zetten. De badkamer niet vergeten.
-terrasmeubelen op zijn plaats
-vuilbakjes ledigen en het vuil sorteren in de daartoe voorziene ruimte op het gelijkvloers; ook papier en karton kan men daar kwijt
-frigo - vriezer leeg maken, afzetten en open laten
Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming af te zetten, de lichten uit te doen, de kranen dicht te draaien. Indien men dit nalaat zal het verbruik tot de volgende huurder doorgerekend worden , en afgetrokken worden van de waarborg.
Denk aan de volgende huurders, u treft ook graag een nette vakantiewoning aan!

Verhuurder :
a) De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan de huurders.
b) Kennelijk fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen binden de verhuurder niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
c) De huurprijs is deze die bevestigd wordt bij de boeking
d) De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen hiervan.
e) Indien nodig kan de verhuurder altijd gecontacteerd worden.
f) De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en buiten het appartement.
g) Op de boekingsovereenkomst en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Dendermonde.

5) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

a) De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor de schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering ( bv familiale )
b) De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken appartement te verzekeren. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering. Gelieve dit na te checken in uw polis of bij uw verzekeringsagent.

6) SLEUTELOVERDRACHT

Ontvangen en teruggeven van de sleutel is in overeenkomst met huurder en verhuurder. Wanneer men een sleutel verliest zullen de kosten voor het plaatsen van een nieuw veiligheidsslot en bijhorende sleutels doorgerekend worden aan de huurder.


Middelkerke 05