mail: suxy@ardenlux.be

bel: +32 (0)474-98 91 46

home

welkom

verblijf

foto's

[Version française]

Huurvoorwaarden

Als u boekt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve deze dan ook goed door te nemen.

1. Boeken

Telefonisch, via internet of fax: deze manieren zijn bindend en hiermee worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boeking- en huurvoorwaarden.

Bevestiging van onzentwege via mail.

Binnen de week na ontvangst bevestiging dient een voorschot van 50% van de huursom (huur + schoonmaak) betaald te worden door overschrijving op rekeningnummer BE23 6528 2676 1091 op naam van bvba Amadeus, Kloosterstraat 122, 9200 Baasrode. Hierdoor wordt de boeking definitief.

6 Weken vóór het betrekken van de woning dient de volledige huursom + de waarborg van €800 betaald te worden.

Bij boeking binnen de 6 weken vóór het betrekken van de woning dient de volledige huursom + de waarborg onmiddellijk voldaan te worden.

Bij niet tijdige betaling is de eigenaar gerechtigd de boeking te annuleren.

De huurder verklaart hierbij dat hij op de hoogte is over de aard, grootte, aantal beschikbare slaapplaatsen, zelf mee te brengen bedlinnen... Geen enkele klacht hieromtrent kan aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, de huurder wordt geacht te weten wat hij huurt.

2. Waarborg

Er wordt een waarborg van €800,- gevraagd. Deze dient 6 weken voor het betrekken van de woning gestort te worden. Het saldo zal binnen een maand na de beëindiging van uw verblijf teruggestort worden na aftrok van bijkomende kosten wat de supplementen betreft en/of eventuele schade aan gebouw of inboedel. Eventuele schade aan gebouw of inboedel moet onmiddellijk gemeld worden om achteraf problemen te vermijden.

3. Annuleren

Huurder:
Elke boeking kunt u binnen de 7 dagen vanaf boekingsdatum ongedaan maken via telefoon, internet of fax zonder bijkomende kosten.
Bij reservering binnen de 6 weken vóór het betrekken van de woning is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de gewone annuleringsvoorwaarden zoals hierna omschreven:
Bij annulering tot 6 weken vóór het betrekken van de woning zijn de annulatiekosten 30% van de huursom.
Bij annulering tot 4 weken vóór het betrekken van de woning zijn de annulatiekosten 60% van de huursom.
Bij annulering vanaf 4 weken vóór het betrekken van de woning zijn de annulatiekosten 100% van de huursom.

Verhuurder:
Indien door omstandigheden de verhuurder de boeking moet ongedaan maken zal deze onmiddellijk de huurder in kennis stellen en het betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

4. Aansprakelijkheid

Huurder:
a) Wij vragen u respect te hebben voor de woning, tuin, zwembad en omgeving.
b) De gehuurde woning dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
c) De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek worden geconstateerd. Wanneer de schade na vertrek wordt geconstateerd zonder dat dit gemeld is geweest, moet de hoofdhuurder zich neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
d) De aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
e) De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen geluidsoverlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis verbiedt na 22u.
f) Gelieve geen meubels te verplaatsen aub. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, kan dit leiden tot beschadiging van meubels, vloeren en muren.
g) Het is verboden de woning te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, om de kwaliteit van de woning te waarborgen. Nachtelijke barbecue is verboden. Vuurtje stoken in de tuin is eveneens verboden.
h) Om veiligheidsredenen en om het voor iedereen gezellig te houden, is het VERBODEN te roken binnenshuis. Er zijn verplichte rookmelders aangebracht in de woning. Bij het roken buitenshuis, gelieve de peuken op te ruimen!
i) Gelieve niets in de toiletten, bad, douche, wastafel of afvoer te werpen (tampons, maandverband, luiers, inlegkruisjes…). Vuilbakjes zijn voorzien. Ook geen vetten of etensresten in afvoer of toilet gieten: giet vet terug in de fles! Eventuele werken door verstopping zullen doorgerekend worden.
j) Eindschoonmaak en verlaten woning:
De gehuurde woning dient netjes achtergelaten te worden na afloop van uw verblijf:
-Alles terug op zijn plaats.
-Aanrecht opruimen en vaat in de kasten zetten.
-Terrasmeubelen op de juiste plaats.
-Barbecue en benodigdheden netjes achterlaten en op de voorziene plaats.
-Vuilbakjes ledigen en de vuilzakken met het gesorteerde vuil (zie document bij vuilbakken) samengebonden plaatsen in de hiervoor voorziene houten bak voor de woning. Indien u niet sorteert zal de huurder een boete aangerekend worden van €50,-.
-Frigo en vriezer leeg maken.
-Indien de woning, tuin of zwembad in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, zal er een extra kost van €30,- per uur aangerekend worden.
-Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming af te zetten, de lichten uit te doen en de kranen dicht te draaien. Indien men dit nalaat zal het verbruik tot de volgende huurder doorgerekend worden.

Verhuurder:
a) De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurders.
b) Kennelijk fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen binden de verhuurder niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
c) De (prijs)informatie vermeld op de website is leidend.
d) De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen hiervan.
e) Indien nodig kan de verhuurder altijd gecontacteerd worden.
f) De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen in en buiten de woning.
g) Op de boekingsovereenkomst en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Dendermonde.

5. Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor de schade aan derden, zoals middels een aansprakelijkheidsverzekering (vb familiale).

De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand, van de betrokken woning te verzekeren. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering. Gelieve dit na te kijken in uw polis of bij uw verzekeringsagent.

6. Sleuteloverdracht

Ontvangen en teruggeven van de sleutel is in overeenkomst met huurder en verhuurder. Wanneer men een sleutel verliest zullen de kosten voor het plaatsen van een nieuw veiligheidsslot en bijhorende sleutels doorgerekend worden.


Ardenlux 05